GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Coteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Coteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức hội nghị cuối năm (Town Hall Meeting 2021) cùng lúc tại nhiều chi nhánh: Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng & Quảng Nam, Vũng Tàu, Phú Quốc vào chiều 14/01/2022.

Các điểm cầu tương tác qua công nghệ livestream với sân khấu chính tại nhà hát TP. HCM. Hội nghị diễn ra với phần diễn thuyết về chiến lược nhân sự, chính sách mới, lộ trình và cơ hội phát triển của công ty... Lễ vinh danh 100 gương mặt xuất sắc được tổ chức như một lễ Oscar; màn trao cờ và trao quyền; đối thoại trực tiếp với nhân viên của lãnh đạo công ty cũng được nhìn thấy tại sự kiện này.

Điểm cầu Đà Nẵng & Quảng Nam được tổ chức tại Hoiana (Duy Xuyên, Quảng Nam). Khu nghỉ dưỡng phức hợp với qui mô gần 1000 ha này là một trong những công trình do Coteccons xây dựng.

Chúng tôi nhận được công việc chụp ảnh sự kiện cho chi nhánh Đà Nẵng & Quảng Nam cách ngày tổ chức một tuần. Người phụ trách nhân sự của chi nhánh đã cẩn thận gửi cho chúng tôi chi tiết chương trình và yêu cầu hình ảnh để chúng tôi nắm bắt yêu cầu. Sự kiện diễn ra với yêu cầu cao về sự chỉnh chu trong không gian tổ chức, yêu cầu về thiết bị và công nghệ để đảm bảo hình ảnh livestream xuyên suốt 4 giờ đồng hồ. Sự kiện của khách hàng diễn ra suôn sẻ là điều chúng tôi mong đợi.

Hình ảnh: Khoi Studio - https://khoi.studio

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)

Conteccons - Town Hall Meeting 2021 (Đà Nẵng & Quảng Nam)