Chụp ảnh & quay phim tại Đà Nẵng và Quảng Nam  (Hội An, Tam Kỳ...)

Liên hệ dịch vụ chụp ảnh, quay phim tại Đà Nẵng & Quảng Nam | Contact photography and videography services in Da Nang & Quang Nam (24/7)

Dịch vụ hình ảnh/video đa dạng | Wide range of photo/video services | 다양한 사진/동영상 서비스

Photography Service | Dịch Vụ Nhiếp Ảnh | 사진 서비스

Hoi An & Da Nang Photographer | Quay phim Đà Nẵng & Hội An

Videography Service | Dịch Vụ Quay Phim | 비디오 촬영 서비스

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh và làm phim tại Đà Nẵng & Quảng Nam. Tư vấn, báo giá, đặt lịch làm việc trực tuyến 24/7. We provide photography and filmmaking services in Da Nang & Quang Nam. Consulting, quotation, booking work schedule online 24/7.

Sản phẩm hình ảnh/video được sản xuất theo yêu cầu. Vui lòng cung cấp yêu cầu cụ thể của bạn để chúng tôi phục vụ tốt nhất (thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, yêu cầu hình ảnh/video...). Product images/videos are produced on request. Please provide your specific requirements so that we can best serve you (event time, venue, photo/video request...). 

Một dự án thành công cần sự hợp tác của hai phía. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn đang có dự định chụp ảnh/làm phim tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Cho dù bạn là một cá nhân, gia đình hay công ty, tổ chức, đừng ngại liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi. | A successful project needs the cooperation of both sides. We are happy to help if you are planning to take photos/films in Da Nang & Quang Nam. Whether you are an individual, family or company or organization, do not hesitate to contact us with questions. 

Chụp ảnh & quay phim báo chí và sự kiện | Press & Events Photography & Filming
Xem ảnh sự kiện

Chụp ảnh & quay phim chân dung ngoài trời | Outdoor portrait photography & videography
Xem ảnh chân dung

Chụp ảnh & quay phim quảng cáo | Photography & filming for commercials
Xem ảnh quảng cáo

Chụp ảnh & quay phim theo yêu cầu | Take photos & videos on demand
Xem ảnh tổng hợp

Quy trình làm việc của chúng tôi | Our Workflow | 우리의 작업 흐름

Book an appointment online | Đặt lịch trực tuyến (24/7) | 온라인으로 약속 예약

Thực hiện dự án chụp ảnh/Quay phim

Hậu kỳ/Chỉnh sửa/Giao sản phẩm

Đánh giá chúng tôi trên Google Maps/Facebook...

Price list for photography/videography | Bảng giá chụp ảnh/quay phim | 사진/비디오 촬영 가격표

Price list for travel photography | Báo giá chụp ảnh du lịch

Từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ/1 giờ 

Price list for event photography | Báo giá chụp ảnh sự kiện

Từ 1.500.000 - 2.000.000 VNĐ/buổi/2-4 giờ

Price list for event filming | Quay phim sự kiện

Từ 3.000.000 VNĐ/1 buổi/2-4 giờ

Báo giá chụp ảnh quảng cáo | Price list for advertising photography

Từ 2.000.000 VNĐ/1 buổi/3-4 giờ


Dịch vụ chụp ảnh, làm phim theo yêu cầu | Photography and filmmaking services on request

Báo giá được tính theo thời gian làm việc, yêu cầu cụ thể về hình ảnh và video. Vui lòng gửi cho chúng tôi ý tưởng, chi tiết yêu cầu của bạn để được tư vấn, báo giá.

Danh sách báo giá in ảnh | Price list for photo printing

Báo giá được tính theo kích thước và chất liệu in ảnh. Bao gồm: Photobook, ảnh để bàn, ảnh treo tường, ảnh bỏ ví.

Tại sao nên hợp tác với Khoi Studio? | Why cooperate with Khoi Studio?

Tư vấn, báo giá, đặt lịch chụp ảnh & quay phim trực tuyến nhanh chóng 24/7

Lập kế hoạch chụp ảnh, quay phim cụ thể, giúp khách hàng nắm bắt quy trình làm việc của chúng tôi. 

Báo giá hợp lý, công khai, minh bạch, không có chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

Thực hiện dự án chụp ảnh, quay phim theo kế hoạch đã định. Trong trường có phát sinh, khách hàng vui lòng hợp tác với chúng tôi để hoàn thiện dự án.

Hỗ trợ khách hàng ngay cả khi kết thúc dự án. Dữ liệu hình ảnh, video của khách hàng được lưu trữ trên đám mây trong thời gian lâu nhất có thể. Khách hàng có thể liên hệ chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung, gửi lại sản phẩm trong trường hợp thất lạc file.