GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Tìm kiếm điện thoại Android thất lạc bằng Find My Device (Google)

Tìm kiếm điện thoại Android thất lạc bằng Find My Device (Google)

Trong trường điện thoại thông minh của bạn bị thất lạc hoặc mất cắp, người dùng thiết bị Android (Samsung, Nokia, Oppo...) có thể sử dụng tính Find My Device của Google để tìm kiếm thiết bị.

Để sử dụng tính năng hữu ích này của ''ông vua tìm kiếm'' Google, người dùng cần sử dụng tài khoản Google (địa chỉ email) đã được liên kết với điện thoại bị thất lạc hoặc mất cắp. 

Người dùng cần nhanh chóng sử dụng tính năng Find My Device trong thời gian sớm nhất, ngay khi thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp, bằng cách đăng nhập vào trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại khác. Trên bản đồ, Google sẽ hiển thị vị trí gần nhất của thiết bị, được ghi nhận được. Người dùng có thể sử dụng các tính năng đi kèm như: đổ chuông, xóa dự liệu trên điện thoại, hiện thị tin nhắn lên màn hình điện thoại bị thất lạc hoặc mất cắp.

Tìm điện thoại thất lạc bằng Google (Find My Device)

Tìm điện thoại thất lạc bằng Google (Find My Device)
Ảnh minh họa giao diện Find My Device: Khoi Studio.

  • Truy cập android.com/find, sau đó đăng nhập vào tài khoản Google (tài khoản này đã được liên kết với thiết bị di động bị thất lạc, mất cắp). Nếu bạn có nhiều hơn một điện thoại, chọn lựa thiết bị cần tìm kiếm ở giao diện đăng nhập thành công.
  • Sau khi đăng nhập thành công, trên bản đồ hiện ra, bạn sẽ tìm thấy vị trí thiết bị được Google ghi nhận. Theo thử nghiệm, Google ghi nhận khá chính xác vị trí của điện thoại, dựa vào dữ liệu bản đồ của Google Maps và tín hiệu từ điện thoại (GPS).
  • Lựa chọn các hành động bạn có thể thực hiện tiếp theo, trong đó bao gồm: đổ chuông trong 5 phút (dù điện thoại được cài đặt ở chế độ im lặng (Silent)); khóa thiết bị và đăng xuất tài khoản Google trên thiết bị (Bạn vẫn có thể tìm thấy vị trí của thiết bị sau khi thiết bị được khóa kèm theo hiện thị tin nhắn và số điện thoại lên màn hình đã khóa); xóa toàn bộ nội dung từ thiết bị (Lưu ý: không thể khôi phục các dữ liệu đã xóa).

Tìm kiếm điện thoại Samsung thất lạc bằng dịch vụ Find My Mobile

Tìm kiếm điện thoại thất lạc bằng dịch vụ của Samsung (Find My Mobile)
Ảnh minh họa giao diện Find My Mobile: Khoi Studio.

Samsung là hãng điện thoại được tin dùng và phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh iPhone. Người dùng Samsung có thể sử dụng tính năng Find My Mobile để tìm kiếm vị trí hiện tại của điện thoại hoặc tablet và thực hiện các hành động để bảo vệ dữ liệu từ xa. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Find My Mobile để mở khóa điện thoại nếu bạn quên Pattern, Pin hoặc Password.
  • Để xác định vị trí điện thoại Samsung thất lạc, người dùng cần truy cập findmymobile.samsung.com bằng tài khoản email đã đăng ký My Samsung. Tài khoản My Samsung này cần liên kết với điện thoại bị thất lạc hoặc mất cắp. Bạn có thể sử dụng một trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại khác để đăng nhập. 
  • Trong trường hợp đăng nhập thành công, người dùng có thể tìm thấy vị trí cuối cùng của thiết bị được Samsung ghi nhận, kèm theo ngày giờ. Bạn có thể thực hiện các hành động: đổ chuông điện thoại từ xa (với âm lượng cao nhất trong một phút, dù điện thoại được cài đặt ở chế độ yên lặng hoặc chỉ rung), khóa điện thoại, truy vết địa điểm của điện thoại sau mỗi 15 phút, sao lưu (Back up) dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi, các liên hệ... trên điện thoại vào My Samsung, xóa dữ liệu... 
Người dùng điện thoại Samsung nên kết hợp sử dụng dịch vụ Find My Mobile cùng với Find My Device của Google để tăng hiệu quả tìm kiếm.
NỘI DUNG: KHOI STUDIO