GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

YSEALI Đà Nẵng: Chiến dịch Nói Lời Cảm Ơn - Say Thank You Campaign

YSEALI Đà Nẵng: Chiến dịch Nói Lời Cảm Ơn - Say Thank You Campaign

Chương trình "Say Thank You - Nói Lời Cảm Ơn” là chiến dịch nói lời cảm ơn và gửi những món quà tặng nhỏ đến đại diện một số công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm động viên và đánh giá cao sự đóng góp của họ đối với môi trường tại thành phố.

Tình nguyện viên của chương trình đã lắng nghe chia sẻ về những khó khăn trong công việc cũng như lời khuyên trong hoạt động bảo vệ môi trường của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường để thực hiện hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng sau khi sự kiện kết thức.

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Hội Hữu Nghị Việt Mỹ Thành phố Đà Nẵng, cựu sinh viên chương trình học bổng Sáng Kiến Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và sự tham gia của các bạn trẻ tình nguyện viên tại thành phố Đà Nẵng.

YSEALI Đà Nẵng: Chiến dịch Nói Lời Cảm Ơn - Say Thank You Campaign
Các tình nguyện viên của chương trình đi tặng quà cho cô chú công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

YSEALI Đà Nẵng: Chiến dịch Nói Lời Cảm Ơn - Say Thank You Campaign
Một dự án cộng đồng nhỏ được nhóm bạn trẻ Đà Nẵng tổ chức với sự bảo trợ bởi Hội Hữu Nghị Việt - Mỹ tại thành phố Đà Nẵng, cựu sinh viên chương trình học bổng Sáng Kiến Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI).

YSEALI Đà Nẵng: Chiến dịch Nói Lời Cảm Ơn - Say Thank You Campaign
Thông điệp bảo vệ môi trường sống do một cô công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ.