GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)

Hình ảnh một số tòa nhà bưu điện trải dài ba miền, có kiến trúc Pháp độc đáo, cổ điển, sang trọng. Một số tòa nhà may mắn được giữ gìn cho đến ngày nay trong khi đa số chỉ còn được lưu giữ trong những bức ảnh film.

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Tượng linh mục Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh ở phía trước Nhà thờ Đức Bà. Hậu cảnh của bức ảnh là bưu điện Sài Gòn.
Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Sài Gòn thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bên trong bưu điện Sài Gòn thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Sài Gòn năm 1930

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Sóc Trăng thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Không ảnh Đà Nẵng 1930. Bên trái của hình là Bưu điện Tourane (Hôtel des Postes et Télégraphes), cạnh ngã ba Bạch Đằng - Thống Nhất (nay là Bạch Đằng - Lê Duẩn). Ở giữa hình là khách sạn Morin Frères. Từ khách sạn Morin Frères đi về bên phải của hình là: thư viện, tòa nhà Shell, Tòa Thị Chính.

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Sở Bưu chính và Điện tín trên đường Courbet (nay là Bạch Đằng, Đà Nẵng)

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Đà Nẵng trước 1975, cạnh ngã ba Bạch Đằng - Thống Nhất (nay là Bạch Đằng - Lê Duẩn).

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Đà Nẵng thập niên 1920

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Tourane (Đà Nẵng xưa)

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Một góc Bà Nà năm xưa với hậu cảnh là bưu điện của khu nghỉ mát Bà Nà - Núi Chúa.

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Huế thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Nghệ Tĩnh - Vinh thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Sơn La thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Nam Định thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Bưu điện Lào Cai những thập niên 20 thế kỷ XX

Bưu điện Bắc Trung Nam thời Đông Dương (Pháp thuộc)
Ảnh chụp bưu điện Hải Phòng đầu thế kỷ XX

KHOI STUDIO (TỔNG HỢP TỪ FLICKR)