GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ

Chụp ảnh chi nhánh nhà hàng đặc sản các món ăn Thái Lan tại trung tâm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Điệu múa Thái tại sự kiện khai trương Thai Market Tam Kỳ.
 
Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Thai Market chi nhánh Tam Kỳ, tọa lạc đối diện siêu thị Co.op Mart Tam Kỳ

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Ban công nhà hàng ở tầng 2

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Ban công thoáng đãng tại tầng 2 nhà hàng

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Ban công thoáng đãng tại tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Ban công thoáng đãng tại tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Menu được thiết kế đặc sắc

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Nội thất tầng 2 nhà hàng Thai Market Tam Kỳ.

Chụp ảnh nội thất nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ
Các món ăn Thái đặc sắc