GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Khoi Studio hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu online

Khoi Studio hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu online

Bên cạnh công việc chuyên môn là chụp ảnh, quay phim, chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng, duy trì sự hiện diện bền vững trên mạng internet.

Tại Khoi Studio, bên cạnh việc tìm kiếm các dự án mới, thực hiện các dự án và mang đến hiệu quả trong công việc như mong đợi của khách hàng, chúng tôi hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu của họ trên môi trường internet như một ưu đãi riêng có, giúp tạo dựng mối quan hệ công việc lâu dài. Ý tưởng này hình thành bởi sự phát triển bền vững trong công việc của khách hàng sẽ tạo điều kiện cho các dự án mới được triển khai, vì vậy chúng tôi có thể có thêm cơ hội để hợp tác với khách hàng.

Khoi Studio hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu online
Hình ảnh: Khoi Studio
Theo đó, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng các cách xây dựng, quảng bá và duy trì hình ảnh thương hiệu trên các sản phẩm của Google, các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube...), các trang mạng đặt phòng nổi tiếng (Booking, Agoda, Tripadvisor...) và các website/blog riêng của khách hàng.

Thời gian hỗ trợ khách hàng quảng bá thương hiệu thường diễn ra sau khi các dự án phim, ảnh hoàn thiện và khách hàng có mong muốn được giúp đỡ để tạo dựng dấu ấn thương hiệu ban đầu trên mạng internet. Chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh, video do chúng tôi thực hiện và thông tin được cung cấp bởi khách hàng để đưa lên các sản phẩm của Google như: Google Maps, Google Business, Google Search... Bên cạnh đó, chúng tôi đưa thông tin của khách hàng lên các trang mạng đặt phòng, các mạng xã hội phổ biến hiện nay như: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... và website/blog riêng của khách hàng.

Việc đưa thông tin này lên mạng internet cần một khoảng thời gian để cho thấy hiệu quả, thường bắt đầu sau thời gian đưa thông tin lên mạng từ vài ngày cho đến một tháng. Sau thời gian này, chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng cách chỉnh sửa thông tin cũ, cập nhập thông tin mới để duy trì sự hiện diện lâu dài trên mạng internet, một trong những môi trường quảng bá thương hiệu quan trọng nhất hiện nay.