GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Đoàn nghệ thuật Sachoom, Bibap Hàn Quốc biểu diễn tại Đà Nẵng, Hội An

Đoàn nghệ thuật Sachoom, Bibap Hàn Quốc biểu diễn tại Đà Nẵng, Hội An

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn Bibap và Sachoom tại các sự kiện Hàn - Việt, kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nội dung: Khoi Studio