Đoàn nghệ thuật Sachoom, Bibap Hàn Quốc biểu diễn tại Đà Nẵng, Hội An

Đoàn nghệ thuật Sachoom, Bibap Hàn Quốc biểu diễn tại Đà Nẵng, Hội An

1. Đêm hội Hàn - Việt tại Đà Nẵng (10/3/2017)

Đoàn Sachoom Hàn Quốc

2. Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An (11-12/3/2017)

Đoàn BibapVIDEO TƯ LIỆU: KHOI STUDIO

Comments