bao chi

Khoi Studio nhận chụp ảnh, quay phim sự kiện, tư liệu phục vụ nhu cầu sản xuất tin, bài của các tổ chức, cơ quan báo chí, báo giấy, báo điện tử.

Tham gia chụp ảnh, quay phim trong vai trò cộng tác cho một số báo điện tử từ năm 2012, chúng tôi có khả năng thực hiện việc tìm kiếm thông tin, liên hệ, chụp ảnh, quay video báo chí. Chúng tôi có khả năng ghi nhận hình ảnh, video sự kiện (đời sống, lễ hội, thể thao, giáo dục, giải trí...), tư liệu, phong cảnh kèm theo khả năng viết bài theo chuẩn báo chí (cô đọng, xúc tích, chính xác, trung lập). Thông tin, hình ảnh, video được chúng tôi chuyển tải đến các tổ chức, cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất (qua email, các ứng dụng liên lạc phổ biến, mạng xã hội), phục vụ yêu cầu cần chuyển tải thông tin nhanh chóng.

Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam

Các tổ chức, cơ quan báo chí có nhu cầu tìm kiếm nhân sự cho các dự án ngắn hoặc dài hạn tại Đà Nẵng, Quảng Nam, có thể liên hệ chúng tôi qua số điện thoại: 0363247570, email: khoitranstudio@gmail.com. Chúng tôi rất sẵn lòng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cơ quan báo chí.
Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam

Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam


Khoi Studio - Chụp ảnh, quay phim báo chí Đà Nẵng, Quảng Nam

Slider Parnert

Subscribe Text

Liên hệ Khoi Studio 24/7