GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Tháng 08/2023, Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. tổ chức sự kiện ra mắt văn phòng mới tại thành phố Đà Nẵng và chào đón nhân viên mới với sự tham dự của lãnh đạo công ty, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, đại diện một số trường ĐH tại Đà Nẵng.

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. là một công ty cổ phần trò chơi điện tử, giải trí và anime của Nhật Bản được thành lập vào năm 2009 bởi sự hợp nhất của Koei và Tecmo.

Koei Tecmo Holdings sở hữu một số công ty, công ty lớn nhất trong số đó là nhà phát triển và phát hành trò chơi hàng đầu Koei Tecmo Games được thành lập vào năm 1978 với tên gọi Koei.

2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhiều công ty, tập đoàn xứ hoa anh đào đã và tiếp tục lựa chọn Đà Nẵng như một điểm đến để đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động với lợi thế lao động trẻ, ưu đãi về đầu tư...

Hình ảnh: Khoi Studio - https://khoi.studio

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng


Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng


Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng


Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chụp ảnh sự kiện Koei Tecmo Software Việt Nam - Khai trương chi nhánh Đà Nẵng