GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Hình ảnh đường đèo Hải Vân ở xứ An Nam xưa

Hình ảnh đường đèo Hải Vân ở xứ An Nam xưa

Cảnh làm đường đèo Hải Vân hay lũy phòng thủ năm xưa trên đường cái quan giữa Tourane (Đà Nẵng) và Huế.

Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Làm đường trên đèo Hải Vân giữa Tourane (Đà Nẵng) và Huế vào năm 1935.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Đèo Hải Vân năm 1938 - 1939.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Họa đồ lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân được xây dựng năm 1826 (năm Minh Mạng thứ 7).
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Cổng Đà Nẵng thập niên 1890. Cổng Đà Nẵng là một phần của lũy phòng thủ đèo Hải Vân, để kiểm soát việc qua lại trên đường cái quan đoạn giữa Tourane (Đà Nẵng) và Huế.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Cổng Đà Nẵng tại lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân. Ảnh chụp giai đoạn 1920 - 1929.
Cổng Huế tại lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân


Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Cổng Huế nhìn từ phía trong lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân. Ảnh chụp giai đoạn 1920 - 1929.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Cổng lũy phòng thủ trên đèo Hải Vân với bia của vua Minh Mạng, hai bên là hai khẩu súng thần công.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Vịnh Đà Nẵng nhìn từ đường Đèo Hải Vân
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Đường đèo từ Tourane đi Huế, nhìn từ đỉnh Hải Vân Quan về hướng bắc.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Đèo Hải Vân giai đoạn 1920-1935.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Lăng Cô, nằm ở khu vực phía Bắc đèo Hải Vân. Ảnh chụp đầu thập niên 90 của Hans-Peter Grumpe.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Ảnh chụp một góc vịnh Lăng Cô, ở chân đèo Hải vào đầu thập niên 90 của Hans-Peter Grumpe. Cây cầu duy nhất bắc qua đầm Lăng Cô từng có tên gọi Pouyanne.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Đường Quốc lộ 1 qua Lăng Cô giai đoạn 1991. Ảnh chụp đầu thập niên 90 của Hans-Peter Grumpe.
Xứ An Nam xưa: Đường đèo Hải Vân đầu thế kỷ 20
Một góc vịnh Lăng Cô. Tháp chuông nhà thờ ở chính giữa làng. Ảnh chụp đầu thập niên 90 của Hans-Peter Grumpe.

KHOI STUDIO (TỔNG HỢP TỪ FLICKR, HPGRUMPE.DE)