GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Ngày xuân xem ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20

Ngày xuân xem ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20

Con trâu gắn bó với người nông dân ở Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Tây Nguyên, được các nghệ sĩ trong và ngoài nước ghi nhận lại trong tranh dân gian, tranh sơn mài và ảnh chụp film.

Ngày xuân xem ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Tranh dân gian Đông Hồ - Mục đồng thổi sáo vào đầu thế kỷ XX.


Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Hình ảnh con trâu trong tranh dân gian Đông Hồ.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Hình ảnh con trâu trong tranh dân gian Đông Hồ đầu thế kỷ XX.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Con trâu xuất hiện trong tranh dân gian Đông Hồ đầu thế kỷ XX.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Trong tranh dân gian Đông Hồ, hình ảnh con trâu được nhìn thấy gắn bó với đời sống ở nông thôn của người nông dân Việt.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Hình ảnh con trâu trong tranh dân gian Đông Hồ đầu thế kỷ XX.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Những người chăn bò trẻ trong khung cảnh ở Bắc Kỳ được nhìn thấy trong tranh sơn mài của họa sĩ Phạm Hậu, ra đời năm 1938.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Ảnh chụp ở Mỹ Tho thập niên 20 thế kỷ XX

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Hình ảnh được chụp vào thập niên 30 của thế kỷ XX.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Bừa ruộng ở Bắc Kỳ năm 1909

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Chọi trâu ở bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Cảnh bừa ruộng ở Nam Kỳ năm 1934. Đất, đã được tưới trước, thường trải qua 2 lần cày và 3 lần bừa trước khi cấy lúa. Công cụ nông nghiệp của người An Nam rất đơn giản và rẻ tiền, nhưng rất phù hợp để làm việc trên cánh đồng lúa. Bừa có khoảng mười răng, được kéo bởi một cặp trâu. Người điều khiển đứng trên khung gỗ của bừa. Theo sau đội bừa là những đứa trẻ mang bẫy và giỏ, bắt những con cua trong bùn.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Sức trâu được dùng để tách thóc khỏi cây lúa ở Đà Lạt vào thập niên 20 của thế kỷ XX. 

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Ảnh chụp vào thập niên 20 của thế kỷ XX 

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Ảnh chụp người nông dân và con trâu vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX. Hình ảnh: Mr Lacombe.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Người nông dân và con trâu ở Bắc Kỳ xưa

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Hình ảnh người nông dân dùng sức trâu để cày đất làm ruộng vào đầu thế kỷ XX. Hình ảnh: Mr Lacombe.

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Đứa trẻ chăn trâu ở Hà Đông, Hà Nội

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Giấy bạc năm đồng phát hành năm 1955, được in bởi nhà in "American Banknote Company" (Mỹ).

Hình ảnh con trâu ở nông thôn Việt trong tranh ảnh đầu thế kỷ 20
Con trâu kéo xe ở Đông Dương thập niên 30 của thế kỷ XX.