GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khoảnh khắc khách hàng tham quan showroom đồ gỗ Việt Tuấn - Đại lý Gỗ Minh Long tại Đà Nẵng sáng 14/12/2018, sau lễ khai trương vào sáng cùng ngày.

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng


Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng

Khai trương showroom Việt Tuấn - Đại lý gỗ Minh Long tại Đà Nẵng