GpG8GpGpGUG5GfzoBSWlGUd5GA==

Chụp ảnh kiến trúc nhà thờ tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Chụp ảnh kiến trúc nhà thờ tại Quảng Nam, Đà Nẵng

01. NHÀ THỜ TIN LÀNH, TAM KỲ, QUẢNG NAM

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

02. NHÀ THỜ PHƯƠNG HÒA, TAM KỲ, QUẢNG NAM

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

03. GIÁO XỨ SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

04. NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG (NHÀ THỜ CON GÀ)

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Ảnh kiến trúc nhà thờ ở Quảng Nam, Đà Nẵng

05. NHÀ THỜ GIÁO XỨ VÂN ĐÕA

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

Ảnh tôn giáo: Nhà thờ Giáo xứ Vân Đõa, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam