Marketing Online | Quảng bá thương hiệu online

Dịch vụ marketing online | Kế hoạch làm việc cụ thể | Báo giá minh bạch | Hỗ trợ khách hàng dài lâu

Xây dựng mạng lưới mạng xã hội dành cho cá nhân/dự án/doanh nghiệp/công ty/tổ chức... trên các mạng xã hội lớn (Gói cơ bản

Tư vấn, lập kế hoạch và báo giá chi tiết, hỗ trợ khách hàng sau khi dự án kết thúc.

Đăng ký tài khoản tại các mạng xã hội phổ biển: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, Google Business

Cập nhập: ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin cá nhân/dự án/doanh nghiệp...

Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày

Báo giá trọn gói: 3.000.000 VNĐ
Báo giá trọn gói (cấp tốc): 5.000.000 VNĐ

Xây dựng mạng lưới mạng xã hội dành cho cá nhân/dự án/doanh nghiệp/công ty/tổ chức... trên các mạng xã hội lớn (Gói nâng cao)

Tư vấn, lập kế hoạch và báo giá chi tiết, hỗ trợ khách hàng sau khi dự án kết thúc.

Thiết kế website, đăng ký tên miền và hosting (nếu có), viết blog...

Đăng ký tài khoản tại các mạng xã hội phổ biển: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, Google Business... Cập nhập: ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin cá nhân/dự án/doanh nghiệp...

Hỗ trợ khách hàng cập nhập, bổ sung thông tin

Thời gian hoàn thành: 1-30 ngày

Báo giá trọn gói: 5.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ

Thiết kế website bằng Blogger (Blogspot), Google Sites, Wordpress... | Web design

Tư vấn, lập kế hoạch và báo giá chi tiết

Thiết kế website, đăng ký tên miền (Domains), SEO, viết blog...

Sản phẩm bàn giao: website (được nhìn thấy trên Google Search), bàn giao thông tin đăng nhập để quản lý website và tên miền, hỗ trợ khách hàng tiếp tục SEO để tăng hiện diện của website trên các hệ thống tìm kiếm.

Thời gian hoàn thành: 1 - 30 ngày

Báo giá trọn gói: 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu/bộ tài liệu bán hàng... | Graphic Design

Tư vấn, lập kế hoạch và báo giá chi tiết, hỗ trợ khách hàng sau khi dự án kết thúc.

Thiết kế website, đăng ký tên miền và hosting (nếu có), viết blog...

Đăng ký tài khoản tại các mạng xã hội phổ biển: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, Google Business... Cập nhập: ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin cá nhân/dự án/doanh nghiệp...

Hỗ trợ khách hàng cập nhập, bổ sung thông tin

Thời gian hoàn thành: 1-30 ngày

Báo giá trọn gói: 10.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ