Chụp ảnh, quay phim nội và ngoại thất Đà Nẵng & Quảng Nam

Chụp ảnh nội ngoại thất, thức ăn tại nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower 

Chụp ảnh nội ngoại thất, thức ăn tại nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ