Chụp ảnh, quay phim nội và ngoại thất Đà Nẵng & Quảng Nam

Chụp ảnh nội ngoại thất, thức ăn tại nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower 

Chụp ảnh nội ngoại thất, thức ăn tại nhà hàng Thai Market - Chi nhánh Tam Kỳ

Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower (Tầng 37 tòa nhà Meliá Vinpearl Danang Riverfront

Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront
Chụp ảnh nội ngoại thất nhà hàng Hàn Quốc - Danang Tower - Meliá Vinpearl Danang Riverfront

Upside Down House (Ngôi Nhà Đảo Ngược Đà Nẵng) 

Chụp ảnh nội ngoại thất quán karaoke tại Đà Nẵng

3D Museum - Art in paradise Da Nang

Upside Down House (Ngôi Nhà Đảo Ngược Đà Nẵng)