VnExpress iOne

Cộng tác viên báo chí tại trang tin dành cho giới trẻ của VnExpress - VnExpress iOne - https://ione.net - https://ione.vnexpress.net

Trong thời gian từ 2012 - 2021, Khoi Studio đã có cơ hội cộng tác gửi tin, bài cho trang tin dành cho giới trẻ của VnExpress tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm việc độc lập, thu thập và kiểm chứng thông tin, chụp ảnh và quay video, viết tin và bài về các lĩnh vực: đời sống, học đường, giải trí. Những chủ đề thường xuyên đã được thực hiện gồm: đời sống học đường tại Đà Nẵng, sự kiện nổi bật tại Đà Nẵng, Covid-19, bão lũ...

Tin tức đời sống, học đường, giải trí Đà Nẵng

Tin tức Sao Hàn đến Đà Nẵng

Tin tức Covid-19 tại Đà Nẵng