Chụp ảnh sự kiện Trip Company - NEXON Networks VINA tại Đà Nẵng 2022

Trong suốt nhiều năm, NEXON Networks  đã xây dựng thành công công ty dịch vụ trò chơi đầu tiên và lớn nhất tại Hàn Quốc. NEXON Networks VINA có chi nhánh tại quận 7, TP. HCM.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

NEXON Networks VINA - Company Trip 2022 - Hội An Trip

NEXON Networks VINA - Company Trip 2022 - Welcome Dinner

NEXON Networks VINA - Company Trip 2022 - Team Building