Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng

Khán giả phố biển chào đón 'Họa mi tóc nâu' khi nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc giới thiệu album 'Tâm 9' vào tối 17/12/2017 tại Công viên Biển Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Mỹ Tâm - Biết Khi Nào Gặp Lại (Showcase 'Tâm 9' Đà Nẵng 2017)

Mỹ Tâm - Người Hãy Quên Em Đi (Showcase 'Tâm 9' Đà Nẵng 2017)

Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng
Chụp ảnh sự kiện 'Tâm 9' - Ca sĩ Mỹ Tâm tại Đà Nẵng