Press

Chụp ảnh báo chí - Khoi Studio - Hội An

Thành phố của những bức tường vàng. Ảnh: Khoi Tran

Chụp ảnh báo chí - Khoi Studio

Mệt mỏi vì Covid. Ảnh: Khoi Tran

Mỹ Tâm - Khoi Studio - Đà Nẵng - Tâm 9

Ca sĩ Mỹ Tâm giữa vòng vây người hâm mộ. Ảnh: Khoi Tran

Hội An - Khoi Studio

Ra phố chụp ảnh. Ảnh: Khoi Tran

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại sự kiện ra mắt album "Tâm 9" ở Đà Nẵng. Ảnh: Khoi Studio

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại sự kiện ra mắt album "Tâm 9" ở Đà Nẵng. Ảnh: Khoi Studio.

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại sự kiện ra mắt album "Tâm 9" ở Đà Nẵng. Ảnh: Khoi Studio

Ca sĩ Mỹ Tâm trình diễn tại sự kiện ra mắt album "Tâm 9" ở Đà Nẵng. Ảnh: Khoi Studio.