Những Câu Hỏi Thường Gặp | FAQs

Liên hệ Khoi Studio bằng cách nào? | How to contact Khoi Studio?

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại: (+84) 363 247 570 (Call/SMS/Zalo/Whatsapp) hoặc email: khoitranstudio@gmail.com. Kakaotalk ID: khoistudio.

Please contact us at: (+84) 363 247 570 (Call/SMS/Zalo/Whatsapp) or email: khoitranstudio@gmail.com. Kakaotalk ID: khoistudio.

Khoi Studio cung cấp dịch vụ gì? | What services does Khoi Studio provide?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chụp và chỉnh sửa ảnh, quay và dựng phim tại Đà Nẵng & Hội An. Chủ đề yêu thích của chúng tôi bao gồm: báo chí, sự kiện, chân dung, du lịch, quảng cáo. Chúng tôi cũng nhận thực hiện các dự án phim, ảnh theo yêu cầu.

We provide photography and photo editing, shooting and editing services in Da Nang & Hoi An. Our favorite topics include: journalism, events, portraits, travel, advertising.

Quy trình làm việc tại Khoi Studio? | Working process at Khoi Studio?

  1. Khách hàng đặt lịch chụp ảnh/quay phim trực tuyến (Vui lòng cung cấp thông tin cụ thể để được tư vấn, báo giá, đặt lịch thực hiện dự án). (Customers book an appointment to take photos/videos online (Please provide specific information for consultation, quotation, booking). )

  2. Thực hiện dự án chụp ảnh/quay phim theo kế hoạch chi tiết đã thỏa thuận. Hợp đồng chụp ảnh, quay phim và chi phí tạm ứng (để chúng tôi chuẩn bị nhân sự, thiết bị, di chuyển...) có thể được đề xuất với các dự án có ngân sách lớn. (Carry out the photography/videography project according to the agreed detailed plan. Photography and filming contracts and advance costs (for us to prepare personnel, equipment, move...) can be proposed for projects with large budgets.)

  3. Khách hàng thực hiện thanh toánnhận sản phẩm ảnh/video hoàn thiện qua Google Drive. (Customer makes payment and receives finished photo/video product via Google Drive).

  4. Chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh, video cho dự án (nếu có). (We edit and add images and videos for the project (if any)).

  5. Khách hàng có thể đánh giá chúng tôi trên Google Maps/Facebook và các trang mạng xã hội/blog khác. (Customers can rate us on Google Maps/Facebook and other social networking sites/blogs.)

Hình thức thanh toán | (Method of Payments)

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp bằng tiền mặt/chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng tại Việt Nam/Paypal. (Customers can choose suitable payment method by cash/transfer to bank account in Vietnam/Paypal).


Trong trường hợp cần ghi hóa đơn VAT, chi phí viết hóa đơn là 10% của tổng báo giá quay phim, chụp ảnh. Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin ghi hóa đơn (tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, nội dung ghi hóa đơn, ngày ghi, số tiền chưa VAT) để chúng tôi ghi và gửi hóa đơn trong hoặc sau ngày diễn ra dự án. (In case of need to write a VAT invoice, the cost of writing an invoice is 10% of the total quote for filming and taking photos. Customers provide us with invoice information (company name, address, tax code, invoice content, date of recording, amount excluding VAT) for us to invoice and send invoices on or after. project takes place).