Vietnam e-Visa Update 15/08/2023

Việt Nam cấp thị thực điện tử 90 ngày cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023

Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ cấp thị thực điện tử nhập cảnh một lần 30 ngày cho công dân của 80 quốc gia.

Thị thực điện tử mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho người nước ngoài thông qua hệ thống giao dịch điện tử có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong vòng 90 ngày.

Người nước ngoài có thể truy cập Cổng thông tin điện tử cấp thị thực điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam tại địa chỉ https://www.immigration.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov .vn/ để áp dụng.

Tất cả các thông tin liên quan đến chuyến đi, bao gồm ngày dự kiến nhập cảnh, cảng nhập cảnh, địa chỉ tạm trú dự kiến tại Việt Nam, thời gian lưu trú tại Việt Nam cần được cung cấp.

Trong mục thông tin yêu cầu cấp thị thực điện tử, người nước ngoài chọn thị thực nhập cảnh một lần hoặc nhập cảnh nhiều lần dựa trên mục đích chuyến đi của họ.

Biểu mẫu yêu cầu thông tin từ trang dữ liệu hộ chiếu và hình ảnh của trang và ảnh hộ chiếu phải được tải lên.

Đương đơn sẽ phải nộp lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần là 25 đô la Mỹ sau khi nhận được mã hồ sơ điện tử từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử có thể sử dụng mã hồ sơ để kiểm tra trạng thái trên Cổng thông tin điện tử cấp thị thực điện tử. Phải mất ba ngày làm việc để thị thực được cấp.

Thị thực điện tử có giá trị nhập cảnh tại bất kỳ cửa khẩu nào trong số 29 cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam, bao gồm 13 sân bay.

Để tra cứu và in thị thực điện tử, du khách có thể truy cập https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/vi_US/tra-cuu-thi-thuc

Thị thực điện tử có giá trị nhập cảnh tại bất kỳ cửa khẩu nào trong số 29 cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam, bao gồm 13 sân bay.

Chính phủ Việt Nam cũng quyết định gia hạn thời gian lưu trú tại Việt Nam từ 15 lên 45 ngày đối với công dân của 13 quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.