Cửa hàng đồ điện tử tại Đà Nẵng & Quảng Nam

Hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh & Thế Giới Di Động Tại Đà Nẵng

Hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh & Thế Giới Di Động Tại Quảng Nam (Hội An, Tam Kỳ...)

Điện máy Xanh Ngã ba Trần Nhân Tông và Tuệ Tĩnh, P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam