Mẫu hợp đồng chụp ảnh, quay phim sự kiện Đà Nẵng & Quảng Nam

MẪU HỢP ĐỒNG CHỤP ẢNH, QUAY PHIM SỰ KIỆN CHUẨN, ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT CỦA KHOI STUDIO

Mẫu hợp đồng này đã được Khoi Studio tổng hợp, biên tập, sử dụng trong nhiều năm qua, khi ký kết hợp đồng với các công ty, tổ chức trên toàn quốc

Căn cứ pháp lý của hợp đồng dựa vào:

Số trang của hợp đồng: 3 trang giấy A4. Trong trường hợp được bổ sung thêm chi tiết, số trang có thể kéo dài hơn. 

Trong trường hợp chia sẻ lại trên các website, diễn đàn, mạng xã hội, vui lòng ghi nguồn đến website của chúng tôi. 

Khoi Studio cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh, quay phim sự kiện chuyên nghiệp với báo giá hợp lý tại Đà Nẵng & Quảng Nam (Hội An, Tam Kỳ...). Ảnh: Khoi Studio.

Khoi Studio cung cấp dịch vụ nhiếp ảnh, quay phim sự kiện chuyên nghiệp với báo giá hợp lý tại Đà Nẵng & Quảng Nam (Hội An, Tam Kỳ...). Ảnh: Khoi Studio.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHỤP ẢNH, QUAY PHIM SỰ KIỆN


Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……., chúng tôi gồm:

BÊN ĐẶT CHỤP ẢNH, QUAY PHIM SỰ KIỆN (BÊN A):

BÊN NHẬN CHỤP ẢNH, QUAY PHIM SỰ KIỆN (BÊN B):


Sau khi trao đổi công việc, hai Bên đồng ý ký kết hợp đồng, thực hiện theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý hợp tác và cung cấp dịch vụ cho Bên B thực hiện việc chụp ảnh, quay phim, thông tin chi tiết như sau:

A. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

B. MÔ TẢ CHI TIẾT SẢN PHẨM:


ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

A. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

B. HÌNH THỨC THANH TOÁN:

Bên A chuyển khoản đến số tài khoản của Bên B theo chi tiết số tài khoản tại phần chủ thể Hợp đồng hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

C. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Bên A tạm ứng cho Bên B 50% chi phí chụp ảnh sự kiện vào trước hoặc trong ngày ……………. để bên B chuẩn bị thiết bị, nhân sự, chi phí đi lại, làm việc cho bên A. Bên A thanh toán 50% chi phí chụp và sửa ảnh còn lại ngay sau khi nhận đầy đủ file ảnh.


ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

A. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

B. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG


                                  Đại diện Bên A                                         Đại diện Bên B