VBL Group: Ngày hội An toàn & Sức khỏe 2018 tại Đà Nẵng

Highlights Ngày hội An toàn & Sức khỏe 2018, được Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL Group) tổ chức dành cho nhân viên tại khu vực miền Trung, nhằm nâng cao kiến thức về sức khỏe, an toàn trong lao động.


THÔNG TIN THÊM:

advertise

Slider Parnert

Subscribe Text

Liên hệ Khoi Studio 24/7