Video: Sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng 2016

Video: Sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng 2016
Video: Sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng 2016
Video: Sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng 2016

1. Video Tổng hợp các hoạt động giao lưu văn hóa của đoàn Nhật Bản, Việt Nam, hội thảo du học, cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật... 


2. Hoạt động chiếu phim 'Giữ lời ca trên môi' (Have a song on your lips) - Một hoạt động trong chương trình hợp tác với tỉnh NAGASAKI năm 2016 của UBND TP. Đà Nẵng


3. Màn biểu diễn viết Thư pháp Đại tự của thư pháp gia người Nhật Bản - SAKAMOTO KOICHI. Ông đã viết ba chữ: "Việt, Tín, Duyên" trong ba đêm hội.

4. Lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên là những người góp phần làm nên thành công của lễ hội. Họ năng nổ giúp đỡ BTC các hoạt động chuẩn bị ở hậu trường, tham gia nhảy cổ động để hoạt náo du khách...